SẢN PHẨM CƠ KHÍ

Công ty sản xuất bộ tiết kiệm nhiên liệu và còn gia công các loại cơ khí với công nghệ cao từ máy CNC công nghệ nhật bản.