VTV9 nói về tiết kiệm xăng.

SẢN PHẨM GIẢM TIÊU HAO NHIÊN LIỆU DO NGƯỜI VIỆT PHÁT MINH. � Xe bạn chạy được bao nhiêu km / 1 lít xăng. Còn xe tôi chạy 65 – 70 km/ 1 lít xăng, Không có gì khó cả, sản phẩm tiêu hao nhiên [...]

GIÁ XĂNG LẠI LÊN GIÁ.

SẢN PHẨM GIẢM TIÊU HAO NHIÊN LIỆU DO NGƯỜI VIỆT PHÁT MINH. �  Xe bạn chạy được bao nhiêu km / 1 lít xăng. Còn xe tôi chạy 65 – 80 km/ 1 lít xăng, Không có gì khó cả, sản phẩm tiêu hao nhiên [...]

Ky thuat 2

Trong thời gian qua trên thị trường xuất hiện bộ tiết kiệm xăng mang thương hiệu Hoàng Sơn – Vĩnh Long, trong lúc giá xăng dầu đang tăng thì việc ra đời bộ tiết kiệm xăng góp phần làm giảm chi [...]